شرايط گارانتی

فراتر از جریان...

شرايط گارانتی محصولات سیمین صنعت رسانا

در راستای بهبود عملکرد و ارائه خدمات بهتر ، در لیست زیر شما میتوانید شرایط دریافت گارانتی محصولات  را مشاهده کنید :
  • تعهدات شركت در قبال گارانتی محدود به استفاده كالا در شرايط استاندارد صحيح و تعريف شده براي كالا از حيث دما، شدت جريان، ولتاژ کاری، محل نصب و ... مي باشد .
  • محصولات شركت به جز در موارد ضربه فيزيكي، تماس با رطوبت، پارگی، شكستگی، خرابكاری، جويدگی، سوء استفاده و يا سهل انگاري شامل گارانتي مي باشد .
  • كاربر نهايي بايد بلافاصله پس از كشف هر نقصي كه تحت پوشش گارانتي است و در هر صورت قبل از پايان دوره گارانتي اطلاع رساني كند .
  • گارانتي فقط شامل نقايص و معايبی است كه به تشخيص كارشناس شركت قبل از تحويل كالا به مشتري ايجاد شده باشد .
  • ايرادهاي ظاهري مانند خراشيدگي و ساييدگي، برآمدگي، چاپ و ... قبل از نصب و استفاده قابل پذيرش مي باشد .
  • خسارات ناشي از حمل و نقل ، جابجايي و انبارش ناصحيح از شمول گارانتي خارج است .
  • گارانتي محدود به محصول توليدي شركت و هزينه هاي اصلاح آن مي باشد .
  • مدت اصلي گارانتي از زمان صدور فاكتور فروش محاسبه مي شود .
  • كليه محصولات شركت داراي 24 ماه گارانتي مي باشد .